IIS 托管 net.tcp 协议的WCF服務?

2013年6月11日

问题找到了,是我没有启用 Non-Http Activation,如下图:

 

还有在网站中启用net.tcp协议,如下图:

http://social.msdn.microsoft.com/Forums/zh-CN/wcfzhchs/thread/85411601-37ac-4bbf-a4da-dbb14bebb3a5

声明: 本文采用 BY-NC-SA 协议进行授权. 转载请注明转自: IIS 托管 net.tcp 协议的WCF服務?
本文的评论功能被关闭了.